“Sektörümüzün daha çok üreteceği bir dönem olacak”

Türk Pompa ve Vana Sanayicileri Derneği (POMSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nurdan Yücel, 2023 yılının ülkemiz için çok zor bir yıl olacağını ifade etti. Başkan Yücel, “Büyük deprem ve sel gibi diğer doğal afetler sonrası oldukça zor bir yıl geçireceğiz. Ancak böyle dönemlerde sektörümüz ile ilgili projeler ve istihdam açısından azalma değil, aksine en azından mevcudu koruyacağını gözlemlemekteyiz. Depremin gerçekleştiği ve deprem riski altındaki bölgelerimizin yeniden yapılanması ve kalkınması gerekiyor. Bu sebeple hayatın her noktasında yer alan sektörümüzün tüm ekipleri ile daha çok çalışacağı ve üreteceği bir dönem olacağı kanaatindeyiz” dedi.

Geride kalan 2022 yılında yeni tedarik zincirlerinin oluşmasının pompa ve vana sektörüne olumlu yansıdığını belirten Yücel, şöyle devam etti: “2022 yılını genel olarak pompa ve vana sanayimiz için başarılı bir yıl olarak değerlendirebiliriz. 2022 yılında ihracatta artış olsa bile ihracatçının desteklerinin yetersiz olması sebebi ile ithalatın önünü alınamıyor ve dış ticaret açığımız, özellikle musluklarda her geçen gün daha da büyüyor.”

Türkiye’deki pompa ve vana sektörünün dünya pompa ve vana ticaretinin yüzde 10’unu temsil etti saptamasını paylaşan Yücel, bu potansiyelden daha çok yararlanabilmenin önünün açılması gerektiğini söyledi. Sektörün karşı karşıya olduğu sorunları ise Yücel, şöyle özetledi:

“Girdi maliyetleri çok artan ihracatçının desteklenmesi gerekiyor. Özellikle ihracatçı sanayicilerimiz enerji maliyetlerinde ciddi oranlarda desteklenmeli. Bunun yanı sıra KOBİ’lerin finansmana ulaşım sorununa çözüm getirilmesinin sektörü rahatlatacağı düşünülüyor. Yerli sanayiyi koruyacak politikalardan vazgeçilmemeli. Üretimin ve üreticinin korunması için ilave gümrük vergileri gerçekçi oranlara çıkarılmalı. Dijitalleşme ve yeşil dönüşümü gerçekleştiremeyen firmalarımızın rekabet etme şansı artması için teşvik mekanizmalarının işletilmesi, Çevre Bakanlığı tarafından yeşil üretim yatırımı yapan firmalara sübvansiyon verilerek teşvik edilmesi için teşviklerin daha kolay ulaşılıp cazip hale getirilmesi önem arz ediyor.”

“Su ve karbon ayak izi ölçümlemelerine başlandı”

Dijital dönüşüme ayak uyduran şirketlerin önemli gelişme kat edeceklerini hatırlatan Başkan Yücel; fabrikaların, üretim tesislerinin, sanayi ve perakende dahil tüm sektörlerde verilerin ‘Nesnelerin interneti’ (IoT) teknolojilerini kullanılarak dijital ortama taşınmasının süreçlerin otomatize edilmesini, kalitenin ve verimliliğin artırılmasını sağlayacağını vurguladı. Yeşil dönüşümün etkisinin şimdiden görülmeye başladığını saptayan POMSAD Başkanı, “AB Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması direktifinin henüz uygulamaya geçmemesine rağmen, uluslararası projelerde alıcı firmaların, tedarikçilerinden sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm gibi konularda yaptıklarını sorgulaması, üreticilerimizde bu bilincin gelişmesinde katkı sağlamaktadır. Sanayicilerimiz su ve karbon ayak izi ölçümlemelerine başlamış olup, daha az karbon salınımına ve su tüketimine yönelik yatırımlar yapmaktadır. Artık bu tedbirleri almayan, farkındalığı yeterince gelişmemiş olan firmaların ayakta kalma şansı olmayacak” dedi.

“Eko-tasarım gerekliliklerine uygun revizyonlar yapıldı”

Türkiye’de sektörün Asya, Afrika ve Avrupa arasında bulunması nedeniyle lojistik avantajı olduğunu kaydeden Nurdan Yücel, bu durumun uluslararası rekabette önemli bir katkısı olduğunu belirtti ve sektörün diğer güçlü yanlarını şöyle sıraladı: “Üreticilerin kalite bilincine sahip olması ve uzman elemanların sektörde çalışması, Ar-Ge ve tasarım faaliyetlerinin sürekli artmasıyla yetişmiş, konusunda uzmanlaşmış iş gücüne sahip olması, vasıflı işgücü, uyumlaştırma çalışmaları kapsamında firmaların ‘Eko-tasarım’ gerekliliklerine uygun revizyonları üretim gamlarında yapmış ve yapmaya devam ediyor olması da güçlü yönlerini oluşturuyor.”

175 ülkeye ihracat

Türkiye’deki sektör temsilcilerinin pompa ve vanalarda 175 ülkeye ihracat gerçekleştirdi bilgisini veren POMSAD Başkanı Yücel, sektörün dış ticareti ile ilgili şu bilgileri paylaştı: “Pompalarda en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz beş ülke Almanya, ABD, Rusya, İran ve İngiltere olurken; vanalarda ilk beş ülke arasında Almanya, Rusya, Irak, Mısır ve ABD yer alıyor. Avrupa sektörlerimiz için birincil pazar olarak yerini korumakta. Coğrafi konum avantajını da değerlendirerek yine öncelikli pazarlarımız Avrupa ve Orta Doğu ve Afrika olacak. Amerika kıtasında su sektöründe altyapı iyileştirme çalışmalarına yönelik projeler görülmekte. Sanayicilerimizin bu bölgedeki gelişmelere de odaklanıp, ürünlerinde gerekli standardizasyona ve sertifikasyona yönelik değişiklik çalışmalarına başlaması faydalı olacağı kanaatindeyiz.”

Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında çok daha ileriye…

Yerli pompa ve vana üreticilerinin sadece Türkiye’ye değil konumu itibarı ile dünyaya da önemli bir hizmet sunduğunu söyleyen Nurdan Yücel, sözlerini şöyle tamamladı: “Sektörümüz ürünlerinde fark yaratacak Ar-Ge ve yeşil dönüşüm çalışmalarına ağırlık verip ihracatını artırmaya odaklanmalı. Özellikle içme suyu ve kanalizasyon hatlarına imalat yapan sektörümüz depreme dayanıklı ürünler üretebileceği Ar-Ge çalışmalarına odaklanması çok önemli. Pompa ve vana sanayicilerinin, çok daha ileriye ve hak ettiği üretim üssü konumuna Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında ulaşmasını temenni ederim.”

Cumhuriyetin 100’üncü yılında “Su ve İnsan 5.0” P

OMSAD adına düzenlenen kongrelerde güncel temaların uzmanlar tarafından tartışıldığını söyleyen Nurdan Yücel, “Kongremiz sanayinin ArGe çalışmalarını paylaştığı ve üniversite-sanayi işbirliklerini güçlendirmesi açısından değerli fırsatlar sunmaktadır. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında, ana teması “Su ve İnsan 5.0” olan 11. PompaVana Kongremizi, 14- 15 Aralık 2023 tarihinde İTÜ ve ODTÜ ile birlikte Ankara’da ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapacağız” sözleriyle sektör paydaşlarını bu platformda buluşmaya davet etti.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir