Resmi Gazete’de bugün (6 Nisan 2023 Resmi Gazete kararları)

6 NİSAN 2023 TARİHLİ VE 32155 SAYILI RESMİ GAZETE

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

7443 Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Arasındaki Tercihli Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

TBMM KARARLARI

1361 Dilekçe Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar

1362 Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar

1363 İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar

1364 Kahramanmaraş Merkezli Depremlerin Sonuçlarının Tüm Yönleriyle Araştırılması, Depreme Dirençli Yapı Stokunun Oluşturulması ve Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Etkinliğinin Artırılması İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

–– Olağanüstü Hal Kapsamında Elektronik Haberleşme Alanı ile Su Yapıları Denetim Hizmetlerine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 140)

YÖNETMELİK

–– Muş Alparslan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/10)

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/11)

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/12)

–– Tıbbi Cihazların Elektronik Kullanım Talimatlarına İlişkin Tebliğ

KARAR

–– Malvarlığının Dondurulması Kararlarının Kaldırılması Kararı (Karar Sayısı: 2023/4)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 30/11/2022 Tarihli ve E: 2019/17, K: 2022/145 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 25/1/2023 Tarihli ve E: 2022/133, K: 2023/15 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 15/2/2023 Tarihli ve 2018/36174 Başvuru
Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir