Çalışan refahı dünyada ilk Türkiye’de 4’üncü sırada

Aon’un Ipsos ile ortaklaşa gerçekleştirdiği “Küresel Çalışan Refah Araştırması 2022 – 2023” sonuçlarını yayınladı. Ankete Türkiye de dahil 46 ülkede çeşitli sektörlerden bin 138 şirket katıldı.

Anketin küresel sonuçlarına göre katılımcıların yaklaşık üçte ikisi 2020’den bu yana çalışanlar için refahın şirketleri için daha önemli olduğunu söylerken yarısından biraz azı ise bu zaman diliminde çalışan refahının önceliğinin arttığını belirtiyor.

ŞİRKETLER REFAH KONUSUNU ÖNEMSEMEYE DEVAM EDİYOR

Her 8 şirketten 7’si çalışanların refahı için en az bir girişimi yürütüyor, yüzde 83’ü çalışan refahı konusunda bir stratejiye sahip. Bu oran 2020’den bu yana yüzde 28’lik bir artış gösterdi.

Bu da şirketlerin dörtte birinden fazlasının son iki yılda çalışan refahı için yeni bir strateji uygulamaya koyduğu anlamına geliyor. Ayrıca şirketlerin yüzde 43’ü çalışan refahı için yatırımlarını artırdıklarını da ifade ediyor.

Aon Türkiye Sağlık ve Wellbeing Çözümleri Genel Müdür Yardımcısı Sinem Yalçın, “Şirketlerin enflasyon, ekonomik şok, iş gücü kaybı ve uluslararası çatışmalar gibi dalgalanma ve belirsizliklerle karşı karşıya olduğu bir ortamda çalışanların refahına yönelik girişimlerin ve stratejilerin öneminin azaldığı düşünülebilir.

Buna ek olarak, COVID-19 salgınının başlangıcında, şirketler çalışanlarını güvende tutmak için çabalarken refah konusu da en öncelikli konuydu. Ancak pandemi etkisini yavaş yavaş azaltırken refahın zaman içinde önemini ve önceliğini yitirebileceği de varsayabilir.

Buna karşın Aon’un 2022 – 2023 Küresel Refah Araştırması bunun tam tersi bir durum olduğunu gözler önüne seriyor. Çalışan refahı hala şirketlerin en öncelikli konuları arasında bulunuyor. Geçmişte bu alan şirket performansını artırabilecek bir alan olmaktan ziyade bir maliyet etkenli olarak görülürdü.

Fakat günümüzde şirketler refah konusunda hem desteklerini hem de finansal yatırımlarını artırmaya devam ediyor ve yetenekleri çekmenin ve elde tutmanın bir yolunun çalışanlar için sürdürülebilir bir çalışma hayatı inşa etmek olduğuna inanıyor” diyor.

KÜRESEL ÇAPTA ŞİRKETLERİN EN ÖNEMLİ ÖNCELİKLERİ

 Aon’un anketine göre küresel çapta şirketler çalışan refahını en öncelikli konu olarak belirlerken yetenekleri çekmenin ve elde tutmanın kurumları için en önemli öncelikler arasında olduğunu da ifade ediyor. Şirketler önümüzdeki beş yıl için en önemli önceliklerini şu şekilde sıralıyor:

ÇALIŞAN REFAHI: ÇALIŞANIN GENEL, FİZİKSEL, DUYGUSAL, SOSYAL, KARİYER VE FİNANSAL SAĞLIĞI

-Yetenekleri çekmek ve elde tutmak

-Kârlar ve finansal marjlar (yani, maliyetlerin ve verimliliklerin kontrolü)

-Ürün ve/veya hizmetlerde yenilik

-Çevre, Sosyal ve Yönetişim (ÇSY)

-En önemli sorun zihinsel ve duygusal sağlık Şirketler, refah stratejilerini uygularken karşılaştıkları en önemli sorunun ise duygusal sağlıkla ilgili olduğunu kaydediyor. Şirketler çalışan refahı konusunda en önemli beş sorunu şekilde sıralıyor: Zihinsel ve duygusal sağlık, tükenmişlik / bitkinlik, çalışma ortamı / kültürü, sanal ve hibrit çalışma desteği, finansal risk ve stres.

TÜRKİYE’DE EN ÖNEMLİ ÖNCELİK, YETENEKLERİ ÇEKMEK

Anketin Türkiye sonuçlarına göre ise çalışan refahı ülkemizdeki şirketlerin öncelikleri içerisinde küresel trendin aksine dördüncü sırada yer alırken ilk sırada yetenekleri çekmek veya elde tutmak konusu yer alıyor. Türkiye’deki şirketlerin ilk 5 önceliği şu şekilde sıralanıyor:

-Yetenekleri çekmek ve elde tutmak

-Ürün ve/veya hizmetlerde yenilik

-Kârlar ve finansal marjlar

-Çalışan Refahı

-Çevre, Sosyal ve Yönetim (ÇSY)

 TÜRKİYE’DE DE EN ÖNEMLİ SORUN ZİHİNSEL VE DUYGUSAL SAĞLIK

 Türkiye’de çalışan refahı konusundaki sorunlara bakıldığında ise küresel trendlere paralel bir şekilde zihinsel ve duygusal sağlık ilk sırada yer aldı. Türkiye’deki şirketler çalışan refahı konusunda en önemli 5 sorunu şekilde sıraladı: Zihinsel ve duygusal sağlık, tükenmişlik / bitkinlik, fiziksel sağlık, finansal risk ve stres, çalışma ortamı / kültürü.

Türkiye’deki şirketlerin yüzde 68’ine göre çalışan refahı hala önemini koruyor. Hatta şirketlerin yüzde 46’ısı çalışan refahını genel iş süreçlerine ve yetenek stratejilerine tamamen entegre ettiğini düşünürken yüzde 36’sı az da olsa bu entegrasyonu sağladıklarını belirtiyor.

Diğer yandan şirketlere çalışan refahını neden önceliklendirmedikleri sorulduğundan katılımcıların yüzde 25’i yaptıkları kurum içi anketlere göre çalışan refahının zaten oldukça yüksek olmasını neden gösteriyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir