6 muhalefet partisinin ortak mutabakat metni açıklandı

6 muhalefet partisinin 28 Şubat’ta yapacağı ‘Parlamenter Sistem Çalışması’ başladı. Alfabetik sıraya göre parti genel başkan yardımcıları söz alarak, kürsüye geldi. CHP ile başlanan açıklamada genel başkan yardımcıları sıra sıra söz aldı. İşte 6 partinin ortak sistem çalışmasına ilişkin mutabık kalınan maddeler şöyle: “Seçim barajı yüzde 3’e düşüreceğiz. Torba kanun sistemine son vereceğiz. Meclis soruşturması için gereken yeter sayıları düşürülecek Bütçe hakkının devredilmezliği ilkesi tesis edilecek. En az yüzde 1 oy alan siyasi partiler hazine yardımı verilecek. Cumhurbaşkanı görev süresi 7 yıl olacak. Cumhurbaşkanı sadece 1 dönem seçilecek. Cumhurbaşkanı tarafsız olacak, seçilen kişi partisiyle ilişiği kesilecek. Görev süresi bitince aktif siyasete giremeyecek. Başbakan, TBMM üyeleri arasından belirlenecek. Başbakan’ın belirlenmesinde; Cumhurbaşkanı Meclis’te en çok milletvekili olan partiye hükümeti kurma görevi verecek. Hükümetin kurulmasında, basit çoğunluk. Düşürülmesinde ise salt çoğunluk esas alınacak. Yeni hükümetin kurulması güvence altına alınmadan, mevcut hükümet düşürülemeyecek. Cumhurbaşkanı ya da bakanlar kurulu tek başına OHAL ilan etme yetkisi olmayacak. OHAL ilan etme yetkisi, Bakanlar Kurulu’na ait olacak, bu yetki TBMM’nin onayına tabi tutulacak. KHK’lara yer verilmeyecek. Hakimlik ile savcılık, tam bağımsızlık için birbirinden ayıracağız. Hakimlik teminatını güçlendirerek, hakimlere coğrafi teminat güvencesi sağlanacak. AYM ve AİHM’in verdiği hak ihlali kararı olup, devleti zarara uğratan hakim ve savcılara bu zararı ödeteceğiz. Hakimlik ve savcılık mesleğini birbirinden ayıracağız. Hakimler Kurulu ve Savcılar Kurulu olmak üzere iki kurul oluşturacağız. Adalet Bakanı ve Müsteşarı, Hakimler Kurulu’nda yer almayacak. Çoklu baro uygulamasına son verilecek.” Ayrıntılar gelecek…